Județul SUCEAVA

Implică-te!

Suceava în imagini

Rețeaua hidrografică

Reţeaua hidrografică a judeţului însumează 3.092 km. Densitatea reţelei hidrografice este de 0,361 km râu/km2 teritoriu, valoare superioară celei medii pe ţară.

Principalele cursuri de apă ce străbat judeţul sunt: râul Siret (de la N la S) și afluenţii săi, râurile Suceava, Șomuzu Mare, Moldova, Bistriţa (curgând de la NV spre SE).

Suprafaţa totală aluciilor de apă din judeţ este de 5.542,63 ha (reprezentând 0,65% din suprafaţa totală a judeţului), din care 5.056,622 ha ape curgătoare și 486.008 ha lacuri.

În totalitate râurile de pe teritoriul judeţului Suceava sunt tributare râului Siret, datorită configuraţiei generale a reliefului. Cantităţile cele mai mari de apă sunt transportate de râurile ale căror bazine de alimentare sunt situate în regiunea montană. Cel mai întins bazin hidrografic este cel al râului Moldova, care drenează prin intermediul afluenţilor săi peste 33% din suprafaţa judeţului Suceava, după care urmează Bistriţa (circa 30% din suprafaţă) și râul Suceava.

Apele stătătoare constau din lacuri naturale de dimensiuni mici si lacuri antropice amenajate în scopuri complexe: rezerve de apă industrială și potabilă, apărare împotriva inundaţiilor, piscicultură… Cele mai numeroase acumulări antropice sunt cele șase lacuri din lungul râului Șomuzu Mare.

Râul Siret intră în ţară și în judeţ cu o suprafaţă de bazin de 1.636 km² și o lungime de 110 km. Râul Suceava își are izvoarele la o altitudine de 1.250 m, în regiunea Obcinelor Bucovinene, totalizând, la vărsarea în râul Siret, o suprafaţă de bazin de 2.625 km și o lungime de 262 km².

Afluenţii săi principali de pe teritoriul județului sunt: Brodina (S = 156 km2, L = 28 km), Putna (S = 132 km2, L = 19 km), Pozen (S = 158 km2, L = 25 km), Suceviţa (S = 205 km2, L = 35 km), Solca (S = 166 km2, L = 27 km) și Soloneţ (S = 217 km2, L= 31 km).

Râul Moldova izvorăste din Obcina Lucina si străbate judeţul pe o lungime de 140 km din totalul de 216 km. La iesirea din judeţ, râul are o suprafaţă de bazin de 2.575 km2. Afluenţii săi principali de pe teritoriul judeţului sunt pe dreapta: Putna (S = 90 km2, L = 20 km), Suha (S = 359 km2, L = 33 km), Suha Mare (S = 128 km2, L = 29 km), Suha Mică (S = 135 km2, L = 24 km) si pe stânga: Moldoviţa (S = 564 km2, L = 47 km), Humor (S = 106 km2, L = 26 km), Somuz (S =95 km2, L = 20 km).

Râul Bistriţa, afluentul cu debitul cel mai mare al Siretului totalizează, la ieșirea din judeţ, o lungime de 122 km și o suprafaţă de bazin de 2.532 km. Afluenţii săi principali sunt pe partea dreaptă si anume: Dorna (S = 595 km2, L = 46 km), Neagra Șarului (S = 302 km2, L = 53 km) și Neagra (S = 355 km2, L = 40 km). Pe partea stângă, se găsesc afluenţi mai mici, cei mai importanţi fiind Țibău (S = 135 km2, L = 24 km) și Cârlibaba (S = 111 km2, L = 24 km).

Șomuzul Mare (S = 489 km2, L = 51 km) și Șomuzul Mic (S = 128 km, L = 30 km) își au obârsie în Podișul Sucevei, la sud de orașul Suceava și se varsă în Siret pe teritoriul judeţului Suceava.


Informații preluate din Strategia de dezvoltare economică și socială a județului Suceava, perioada 2011 – 2020 realizată de Consiliul Județean Suceava.