Județul SUCEAVA

Exprimă-te!

Suceava în imagini

Date geografice

Răsfirat de-a lungul văii Moldovei, întins pe pâraiele ce-i străbat curajos munţii din preajmă, acest oraş poartă un farmec greu de descris.

Municipiul Câmpulung Moldovenesc se află situat în nord-vestul judeţului Suceava, cu 47031`51” latitudine nordică şi 250 33` 05” longitudine estică, întinzându-se de o parte şi de alta a râului Moldova, pe o lungime de 12 km, în defileul ce desparte Obcinile Bucovinei de munţii Stânişoarei.

Se învecinează la nord cu Obcina Feredeului şi Obcina Mestecănişului, la est cu comuna Vama, la sud cu Munţii Rarău şi Giumalău, iar la vest cu Sadova şi Pojorâta.

Situat în inima județului Suceava, Câmpulungul Moldovenesc este un loc de un pitoresc aparte, la poalele legendarului Rarău.

Datorită poziţiei sale geografice extrem de favorabile, oraşul este punctul de legătură pentru principalele rute turistice bucovinene, în special pentru vizitarea celebrelor monumente de arhitectură medievală, mănăstirile: Voroneţ, Humor, Vatra Moldoviţei, Suceviţa, Dragomirna, şi nu în ultimul rând, mănăstirea Putna.

În centrul oraşului, turiştii pot vizita Muzeul Arta Lemnului şi Colecţia de Linguri din Lemn Ion Ţugui, unică în Europa prin diversitatea exponatelor, structură şi aranjament.

O excursie la rezervaţia geologică Pietrele Doamnei oferă turistului momente unice într-un decor feeric.

Masivele Rarău şi Giumalău care-i sunt în preajmă, pot fi străbătute pe un drum ce porneşte de la Câmpulung Moldovenesc prin valea Izvorului Alb, trece Rarăul, ajungând în Valea Bistriţei la Chiril, iar un altul pe la Pojorâta, pe Izvorul Giumalăului, ajungând în Valea Bistriţei la Zugreni.

În ceea ce priveşte accesibilitatea, municipiul Câmpulung Moldovenesc este unul dintre cele mai favorabile turismului de orice fel.

Aşezat la la 478 km de Bucureşti, capitala României, oraşul se află la intersecţia principalelor căi de acces feroviare şi rutiere, care conectează Moldova cu Transilvania şi Maramureşul.

Municipiul Câmpulung Moldovenesc se află la o distanţă de circa 72 km de Suceava, 387 km de Oradea, 238 km de Cluj-Napoca şi este străbătut de magistrala feroviară Iaşi-Cluj-Timişoara (cu ramificaţie spre Oradea). Accesul este înlesnit şi prin magistrala feroviară nordică Suceava – Ilva Mica, electrificată şi în curs de dublare.

Situat la 43 km de Vatra Dornei, pe drumul european E 576, la 211 km între Iaşi şi Cluj Napoca (DN17), şi aproape 113 km până la Cernăuţi (Ucraina), Câmpulung Moldovenesc ocupă o poziţie centrală în arealul Obcinilor şi pe axa de legătură între Moldova şi Transilvania, prin pasurile Mestecăniş şi Tihuţa iar prin pasul Prislop către Maramureş.


Informații oferite de Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Relieful

Cadrul geomorfologic al localităţii este constituit din depresiunea Câmpulungului şi din patru unităţi muntoase care o înconjoară: masivul Rarău, Obcina Mestecănişului, Obcina Feredeului şi Munţii Stânişoarei.

Află mai multe

Vegetaţia

Învelişul vegetal – pădurile, păşunile şi fâneţele – contribuie din plin la estetica peisajului regiunii, constituind un cadru tonifiant şi un fond cromatic în care omul, aşezările şi activităţile lui se integrează total. El este totodată şi una din principalele bogăţii, precum şi o verigă importantă în păstrarea echilibrului ecologic.

Află mai multe

Fauna

La adăpostul munţilor şi sub poala codrilor, fauna s-a menţinut bogată şi variată până în zilele noastre, contribuind din plin la frumuseţea şi ineditul peisajului din vecinătatea Câmpulungului Moldovenesc.

Află mai multe