Județul SUCEAVA

Creează!

Suceava în imagini

Klippa calcare triasice Pârâul Cailor

Tip rezervaţie: paleontologică.
Suprafaţă: 0,1 hectare.
Încadrare teritorială-administrativă: comuna Fundul Moldovei.

Localizare

În Obcina Feredeului, pe Pârâul Cailor, afluent al văii Moldova.

Acces

Gura Pârâului Cailor, afluent al râului Moldova, se află la un kilometru aval de localitatea Fundul Moldovei. Se urmează pârâul în sus pe un vechi drum de expluatare a jaspurilor hematitice pentru fier și se caută prin fâneață blocul de calcare roșii.

Caracterul și tipul rezervației

Rezervația se reduce la o klippă mică de calcare de renume mondial, conținând o bogată faună de vârstă triasică, cunoscută încă din secolul al XIX-lea.

Istoric

Descoperită în 1876 de către geologul austriac K. Paul, iar fosilele determinate de marele paleontolog E. Mojsisovics în 1879, acestea au devenit de referință pentru faunele fosile triasice din regiunea mediteraneană, fiind figurate în atlase, monografii… Din punct de vedere structural, ele au fost considerate ca făcând parte din succesiunea normală a Trisicului din sinclinalul Rarău, deși ele prezintă alte condiții de sedimentare decât formațiile sincrone din succesiunea normală. Alți autori, primul fiind geologul austriac V. Uhlig, în 1906, au considerat că ele sunt străine locului fiind aduse aici pe cale teoretică, fapt pentru care a vorbit de o serie bucovinică, cea normală, autohtonă, și seria transilvăneană, alohtonă, apaținând unei unități aduse aici de forțe tectonice. Această din urmă concepție este acceptată astăzi.

Elemente geologice și paleontologice

Umând Pârâul Cailor se poate observa succesiunea formațiunilor de pe flancul intern (vestic) al sinclinalului Rarău: șisturi cristaline, urmate de conglomerate cuarțitice ce aparțin Triasicului inferior, apoi dolomite atribuite Triasicului mediu și superior, un pachet de jaspuri tot triasice, care toate aparțin seriei bucovinice, apoi formația de Wildflysch (a se vedea detalii la rezervația Pietrele Doamnei).

Succesiunea nu se poate urmării în continuare, terenul fiind acoperit de fâneață, dar în aceasta se observă o mică movilă de șapte-opt metri lungime, șase-șapte metri lățime și doi-trei metri înălțime, acoperită de vegetație. Ea este construită din calcare roșii din care a fost descrisă o bogată faună fosilă: 15 specii de amoniți și 11 specii de bivalve.

Ele sunt specifice Triasicului mediu, de exemplu amoniții din speciile Protrahyceras, Arpadites, Celtites, dar există și speciile caracteristice Triasicului superior, specii de Joanites, dar și forme comune ambelor vârste, specii de Megaphilites, Daonella, Holobii. Acestea afloriment este de o importanță covârșitoare din punct de vedere paleontologic și structural.

Astăzi se consideră că aceste calcare roșii, comparate cu calcarele de Hallstatt din Alpi, reprezintă olistolite, blocuri însedimentate în masa de fliș haotic cretacic, aparținând unei unități împinse până aici și dezmembrată. Considerațiile paleontologice și tectonice dovedesc din plin valoarea considerabilă științifică a blocului de calcar, ce trebuie protejat cu strictețe de amatorii de fosile rare. Norocul a fost că el este foarte greu de găsit, fiind foarte aproape un obiect geologic misterios (ignorat de geologii români din anii interbelici) și redescoperit de abia în anii 1968 de către profesorul I. Turculuț de la Universitatea din Iași.

Imagini

Klippa calcare triasice Pârâul Cailor


Surse:

Contact

  • Klippa calcare triasice Pârâul Cailor
  • comuna Fundul Moldovei, județul Suceava
  • Download vCard

Ultima actualizare:

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.