Județul SUCEAVA

Învață!

Suceava în imagini

Judecătoria Gura Humorului

Judecătoria Gura Humorului este o autoritate publică din cadrul sistemului organelor judecătoreşti, fără personalitate juridică, potrivit art. 36 din Lg. nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Oraşe arondate: Gura Humorului și Frasin. Comune arondate: Berchişeşti, Cacica, Capu Câmpului, Drăgoieşti, Mănăstirea Humorului, Ostra, Păltinoasa, Pârteştii de Jos, Stulpicani și Valea Moldovei.

Istoric

Judecătoria Gura Humorului este o autoritate publică din cadrul sistemului de organe judecătoreşti, fără personalitate juridică, conform prev. art. 38 din Legea nr. 304/2004 republicată, privind organizarea judiciară şi funcţionează în circumscripţia Tribunalului Suceava, alături de Judecătoriile: Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei.

Teritorial, Judecătoria Gura Humorului are în circumscripţia sa 2 oraşe şi 10 comune cu satele aferente, îşi desfăşoară activitatea într-o clădire din centrul oraşului Gura Humorului, edificată în anul 1901. În această clădire, a funcţionat Judecătoria şi Tribunalul Gura Humorului până în anul 1965, fiind cunoscută sub denumirea de Palatul de Justiţie. Din acel an până în anul 1975 a avut destinaţii administrative, după care până în anul 1996 a funcţionat ca muzeu etnografic.

În luna noiembrie a anului 1997, a fost reînfiinţată Judecătoria Gura Humorului, clădirea, proprietatea Ministerului Justiţiei, revenind la destinaţia iniţială.

Conducerea Judecătoriei Gura Humorului este constituită din preşedinte, colegiul de conducere şi adunarea generală a judecătorilor, fiecare cu atribuţiile prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Alături de preşedinte, din colegiul de conducere al instanţei, mai fac parte doi judecători aleşi.

Clădirea judecătoriei, cu toate că are o vechime de peste o sută ani, constituie un sediu adecvat pentru funcţionarea instanţei şi-l apreciem ca fiind suficient faţă de volumul de cauze din ultimii ani.

Din noiembrie 1997, au fost efectuate o singură dată lucrări de igienizare, dar în luna iulie 2010 au început lucrări de reparaţii capitale. Prin Decizia nr. 33/29.07.2009 a Preşedintelui Curţii de Apel Suceava, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: Reparaţii capitale la sediul Judecătoriei Gura Humorului, respectiv, valoarea totală de 749.417 lei şi durata estimată de execuţie de patru luni. A fost înlocuită învelitoarea din tablă, cu tablă Lindab, tâmplăria din lemn cu tâmplărie de lemn stratificat, a fost refăcută faţada, finisajele interioare, lucrarea fiind finalizată la data de 12 Noiembrie 2010.

Instanţa dispune de două săli de şedinţă, un birou pentru preşedinte, patru birouri pentru judecători, un birou pentru grefierul-şef, un birou pentru grefierul delegat la executări penale, un birou pentru grefierul delegat la executări civile, şi trei birouri pentru ceilalţi grefieri. În două din cele trei birouri, sunt repartizaţi câte doi grefieri. Cele două săli de şedinţă sunt dotate cu calculator şi imprimantă iar în una dintre ele, este instalată aparatura tehnică de înregistrare audio a şedinţelor, fiecare sală are boxă pentru persoanele aflate în stare de arest/detenţie. În ce priveşte compartimentele auxiliare, instanţa are o grefă, o bibliotecă, o registratură, o arhivă şi un birou de informare şi relaţii publice.

La nivelul Judecătoriei Gura Humorului funcţionează compartimentul registratură în aceeaşi sală cu compartimentul arhivă. Biroul de Informare şi Relaţii Publice este amplasat la parter, în spaţiul comun cu biroul executări penale, un spaţiu cu un acces uşor pentru public.

Imagini

Judecătoria Gura Humorului

Contact

Ultima actualizare:

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.