Județul SUCEAVA

Fii unic!

Suceava în imagini

Codrul secular Giumalău

Tip rezervaţie: forestieră.
Suprafaţă: 309,50 hectare.
Încadrare teritorială-administrativă: comuna Pojorâta.
Custode: Direcția Silvică Suceava.
Sit Natura 2000 care se suprapune peste rezervaţie: Rarău – Giumalău.

Localizare

Situat în versantul vestic al masivului Giumalău între cotele 1.230 și 1.680 metri altitudine.

Acces

Rezervația poate fi atinsă prin DN 17 (E 576) din localitatea Valea Putnei pe drumul de creastă prin vârful Alunul și vârful Stegile marcat cu punct albastru și coboară spre vest în bazinul de izvoare ale râului Putna. Se poate ajunge în rezervație din Valea Bistriței din comuna Rusca pe Valea Rusca, urmărind marcajul punct roșu, sau de la cabana Zugreni pe Piciorul Țepușelor, pe marcajul punct albastru. De la Cabana Rarău pe creastă până în Vârful Giumalău, pe marcaj bandă roșie. Accesul cel mai facil este din satul Valea Putnei pe pârâul Putna Mare și Sterparul, circa 14 kilometri.

Caracterizare și importanță

Rezervația este situată la altitudinea de 1.230 – 1.680 metri pe pante de 15-25 grade, fiind marcată la linia superioară în goluri de munte prin vârfurile Sapele (1.427 metri), Ciungi (1.521 metri), Stegele (1.630 metri) și Giumalău (1.857 metri), cel mai înalt vârf din județul Suceava. Este o pădure pură cu exemplare seculare de molid (Picea abies) și o bogată floră ierbacee. Rezervația este importantă pentru că permite, prin monitorizare, urmărirea în timp a dinamicii speciilor forestiere fără influențe antropice.

Istoric

Istoricul acestei rezervații este srâns legat de istoricul rezervației de la Slătioara, unde după Primul Război Mondial, profesorul Mihai Gușuleac a propus includerae acestor suprafețe din județul Suceava în categoria rezervații, cu statut de protecție totală.

Condiții geologice și pedologice

Substartul este de șisturi cristaline pe care s-au dezvoltat predominant soluri brune montane de pădure, iar în partea inferioară, soluri intrazonale înmlăștinate fără vegetație lemnoasă.

Elemente biologice

Vegeteția forestieră este dominată de molid (Pecea abies), sporadic mai apare socrușorul (Sorbus aucuparia), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), plopul tremurător (Populus tremula), diferite sălcii (Salix cinerea, Salix pentandra)… Pătura ierbacee este construită din ferigi (Athyrium filix-femina, Drypteris lilix-mas, Polypodium vulgare), calcea calului (Caltha palutris subspecia laeta), clopoței (Campanula patula, Campanula trachelium), tilișca (Circaea lutetiana), crețușca (Filipendula ulmaria), pufuliță (Epilobium montanum), pojarnița (Hypericum maculatum), opaiță (Silene dioica), piciorul cocoșului (Ranunculus acris), degetăruț (Saldanella hungarica subspecia major), știrigoaie (Veratrum album), odolean (Valeriana tripteris), trestie de câmp (Calamagrostis villosa), horști (Lezula sylvatica), afin (Vaccinium myrtillus), merișor (Vaccinium vitis-idaea), afinul alpin (Vaccinium uliginosum), iar prin locurile băhnoase speciile de splinuță (Chrysosplenium alternifolium și Chrysosplenium alpinum)… În zona subalpină predomină ienupăul (Juniperus comunis varietatea intermedia) și jneapănul (Pinus mug).

Dintre mamiferele semnalăm prezența cerbului carpatin, a mistrețului, ursului, lupului, vulpii, râsului, pisicii sălbatice, jderul și veveriței.

Avifauna cuprinde numeroase specii, dintre care amintim pe cele comune: cocoșul de munte (Tetrao urogallus), sitarul (Scolopax rusticola), șorecarul (Buteo buteo), păsărarul (Accipiter nisus), gaița (Garulus glandarius), coțofana (Pica pica), ciocănitoare mare (Dendrocopos major) și corbul (Corvus corax).

Imagini

Codrul secular Giumalău


Surse:

Contact

  • Codrul secular Giumalău
  • comuna Pojorâta, județul Suceava
  • Download vCard

Ultima actualizare:

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.