Județul SUCEAVA

Muncește!

Suceava în imagini

Rezervații naturale

Condiţiile fizico-geografice reflectă marea varietate a lumii vegetale şi animale aspect edificat de către numeroase studii ştiinţifice care au dus la declararea în judeţul Suceava a unui număr important de arii naturale protejate.

Dintre acestea se remarcă rezervaţiile de turbă, care conservă specii rare de plante, precum şi relicte glaciare (mesteacăn pitic, răchiţele, muşchiul Sphagnum, roua cerului), la acestea se adaugă rezervaţiile de codri seculari, care sunt dovada ultimilor trupuri de păduri virgine şi cvasivirgine. La toate aceste rezervaţii se alătură rezervaţiile de chei, geologice , care sunt de o mare valoare peisagistică şi recreativă. Foarte importante sunt rezervaţiile botanice în care şi-au făcut studiile cercetători renumiţi şi care au dus la descoperirea de noi specii importante pentru ştiinţă şi pentru flora României.

În regiunile de deal şi podiş se întâlnesc păduri de foioase. Zonele montane sunt acoperite cu păduri, îndeosebi de răşinoase (peste 77% din suprafaţa totală ocupată cu păduri). La limita superioară a pădurii se dezvoltă etajul subalpin format din arbuşti (jneapăn, ienupăr, afin…). Pe culmile mai înalte se află pajişti alpine alcătuite din ierburi mărunte.

Diversitatea florei şi faunei specifice judeţului este corelată cu existenţa unor habitate, în principal forestiere şi acvatice, parte din ele nealterate, care constituie o bogăţie de mare preţ, ce trebuie ocrotită şi valorificată în mod raţional.

Judeţul Suceava dispune şi de un important fond cinegetic şi piscicol, precum şi de cele mai remarcabile pajişti din ţară.

Hartă


Sursa: