Județul SUCEAVA

Vinde!

Suceava în imagini

Jnepeniş cu Pinus cembra (PN-K)

Tip rezervaţie: forestieră.
Suprafaţă: 384,20 hectare.
Încadrare teritorială-administrativă: comuna Şaru Dornei.
Custode: Direcția Silvică Suceava.
Sit Natura 2000 care se suprapune peste rezervaţie: Călimani – Gurghiu.

Localizare

În caldera Munților Călimani, la obârșia văii Neagra Șarului sub Vârful Răchitiș.

Acces

La patru kilometri de Vatra Dornei, din DN17B, care duce spre Bicay pe Valea Bistriţei se desface drumul betonat ce urcă spre sud în lungul văii Neagra Şarului până în apropierea carierei de sulf (cota 1,560 metri).

Caracterizare și importanță

Aici se află un arboret natural de amestec între molid (Picea abies), zâmbrul (Pinus cembra) și jneapăn (Pinus mugo), descris pentru prima dată în literatură în Munții Călimani.

Istoric

Pădurea de molid și jnepenișul de deasupra ei a fost evidențiată ca un biotop special prin declararea în cadrul legii 9/1973 ca rezervație forestieră. Ea a fost inclusă în anul 1991 în Parcul Național Călimani. O prezentăm totuși separat deoarece apare în diveres lucrări ca atare.

Condiții geologice și pedologice

Roca de bază este andezitul, pe care s-au dezvoltat soluri bruneși podzoluri.

Elemente biologice

Caracteristica acestei rezervații este pădurea naturală de molid (Picea abies), în amestec cu relictul glaciar zâmbrul (Pinus cembra), amestec mai surprinzător în vegetația cu jneapănul (Pinus mugo) care se întinde pe o mare suprafață deasupra pădurii compacte de molid. Au fost inventariate peste 7.000 exemplare de zâmbri, ceea ce este excepțional. Asociat mai apare aninul de munte (Alnus viridis) care fixează grohotișurile, exemplare răzlețe de larice (Larix decidua subspecia carpatica) și scorușul de munte (Sorbus aucuparia) care depășește altitudinea zona molidului. Luminișurile din jnepeniș sunt înviorate primăvara de roșul florilor de smirdar (Rhododrendron myrtifolium).

Ca specii floristice apar ghințura (Gentana punctata), degetăruțul (Soldanella montana var. calimanica și romanica), ochiul găinii (Primula minima).

Fauna cuprinde, printre altele, cerb carpatin, urs, lup, vulpe, râs, pisică sălbatică, jder iar în jnepeniș, cocoșul de munte.

Avifauna este reprezentată de acvila de munte (Aquila crisaetos), acvila mică țipătoare (Aquila pomarina), corb (Corvus corax) și gaița de munte (Nucifraga caryocatactes) cunoscută ca și alunarul.

Imagini

Jnepeniş cu Pinus cembra (PN-K)


Surse:

Contact

  • Jnepeniş cu Pinus cembra
  • comuna Şaru Dornei, județul Suceava
  • Download vCard

Ultima actualizare:

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.