Județul SUCEAVA

Exprimă-te!

Suceava în imagini

Resursele naturale

Informații despre resursele naturale din județul Suceava.

Biodiversitatea

Tipurile de ecosisteme din judeţul Suceava sunt condiţionate de formele de relief variate și de elementele pedoclimatice, dispunându-se etajat, dinspre zona de podiș spre cea de munte.

Află mai multe

Solurile

Dintre resursele de sol se pot remarca faeoziomurile (65.173 hectare) pentru potenţialul lor productiv ridicat, parţial eutricambosolurile (30.211 hectare) și preluvosolurile (63.005 hectare). De asemenea, o parte a aluviosolurilor (52.861 hectare), nu prea mare însă, este constituită din soluri fertile, cu puţine restricţii pentru agricultură.

Află mai multe

Resursele subsolului

Judeţul Suceava ocupă un loc distinct în economia românească datorat diversităţii și, în unele cazuri, abundenţei bogăţiei resurselor sale naturale.

Află mai multe

Resursele de apă

În regiunea de podiș, apele subterane sunt cantonate în depozitele luncilor si teraselor râurilor, în straturile de nisipuri și pietrișuri sarmaţiene, în glacisuri, conuri de dejecţie, la baza unor depozite deluvionale.

Apele de suprafaţă constituie o reţea bogată de râuri, iazuri, bălţi și mlaștini. Râurile care drenează relieful judeţului sunt tributare Siretului, întreaga suprafaţă a judeţului făcând parte din bazinul hidrografic al râului Siret.

Doar 35,8% din resursele totale de apă din judeţ sunt utilizabile. Dintre acestea, ponderea cea mai mare o au apele de suprafaţă, reprezentând 81,1% din totalul resurselor utilizabile de apă din judeţ.


Informații preluate din Strategia de dezvoltare economică și socială a județului Suceava, perioada 2011 – 2020 realizată de Consiliul Județean Suceava.